کلیپی زیبا از سخنرانی آیت الله بهجت،آیت الله وحید خراسانی و حاج سعید حسینی در بار عزاداری امام حسین و اظهار نظر در این دستگاه…!!