دریافت فایل صوتی شب های سینه زنی محرم

شب پنجم

musicکربلایی عبدالزهرا هاشمیان _ زینب یا زینب مدد _ نزله

musicکربلایی مظاهر هاشمیان _ دلم مرید دلبره _ شور

musicکربلایی مجید هاشمیان _ اشک های روضه _ شورپایانی

musicکربلایی مجید هاشمیان _ کاشکی میشد تا یه شبی _ واحد

________________________________________________________________

شب ششم

musicکربلایی عبدالزهرا هاشمیان _ قاسم بن الحسنم _ نزله

musicکربلایی عبدالزهرا هاشمیان _ یاور خون خدایم _ واحد

musicکربلایی امیر رضایی _ بازم توی میدون شده حنابندون _ شور

musicکربلایی امیر رضایی _ شده با بوسه های تو _ واحد

musicکربلایی امیر رضایی _ ای یادگار چهره برادرم _ زمینه

musicکربلایی امیر رضایی _ از حسن هرکس در دل کینه _ روضه

_________________________________________________________________

شب هفتم