کلیپ تصویری هشتم شوال ۱۳۹۳ با مداحی مهدی رعنایی اجرا شده در مسجد اصحاب کساء

kasa1.ir-ranai-8shaval