گزارش تصویری قافله عزای شام شهادت حضرت زهرا

این قافله عزاداری طبق سنوات گذشته در شام شهادت با نوی دوعالم حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها به روایت هفتاد و پنج روز از مسجد اصحاب کساء با تشییع تشبیه تابوت نمادین حضرت زهرا سلام الله علیها حرکت کرده و با گذر از کوچه و خیابان های محل در محل مسجد ختم و از شرکت کنندگان پذیرایی به عمل آمده است.

گزارش تصویری قافله عزای شام شهادت حضرت زهرا

گزارش تصویری قافله عزای شام شهادت حضرت زهرا